ISLAMSKE FINANSIJE I POSLOVANJE :: ONLINE KURS - Predavač Almir Čolan @ONLINE KURS

Datum: 16/11

Mjesto: ONLINE KURS,

DETALJI

Datum početka: 16 NOVEMBAR 2018.

Način predavanja: Uživo, svake Subote ujutro od 09:30h do 11:30h po BiH vremenu. Sva predavanja se snimaju i snimak će biti dostupan putem studentskog portala IslamskeFinansije.Com u trajanju od 12 mjeseci. 

Predznanje: predznanje nije potrebno

Dužina trajanja: 10 sedmica.

Ispit: Kandidati polažu online test koji se odnosi na sadržaj kursa.

CERTIFIKAT: Nakon uspešno položenog kursa polazniku se izdaje "AUSCIF's Islamic Finance and Business Certificate". Ovaj certifikat akredituje samo Australski Centar za Islamske Finansije (AUSCIF) kao potvrdu da je kandidat uspješno završio kurs. Certifikat nije akademsko niti profesionalno zvanje i nema drugu akreditaciju osim gore navedene. 

Predavač: Almir Čolan, direktor, Australian Centre for Islamic Finance (AUSCIF)

Cijena kursa: 195 KM.

Korisnik mora poslati email sa svojim podacima (ime, email i redni broj karte) na [email protected] da bi zavrsio registraciju.

Nakon registracije dobit ćete email sa korisnickim imenom i lozinkom da bi mogli pristupiti studentskom portalu i pratiti predavanja i diskusije.

Više informacija na www.islamskefinansije.com 

Korak 1/4

Klikom na link Kupi kartu započinjete proces kupovine karata za ISLAMSKE FINANSIJE I POSLOVANJE :: ONLINE KURS - Predavač Almir Čolan u terminu 16.11.2018. u 09:30 .

Kupi kartu
Prodajna mjesta

Pored online kupovine svoje karte možete kupiti i na našim prodajnim mjestima. Potražite nas i u Vašem gradu!