HOKEJ NA LEDU SVJETSKO PRVENSTVO III DIVIZIJE - KVALIFIKACIJE @ZETRA - Juan A. Samaranch

Klikom na željenu zonu/sektor nastavljate proces kupovine gdje vršite odabir mjesta.

Korak 2/4

Odabrali ste kupovinu karata za događaj HOKEJ NA LEDU SVJETSKO PRVENSTVO III DIVIZIJE - KVALIFIKACIJE u terminu 25.02.2018. u 16:00 .

Na lijevoj strani se nalaze pripradajuće zone za odabrani događaj. Klikom na željenu zonu/sektor nastavljate proces kupovine gdje vršite odabir mjesta ukoliko su mjesta za tu zonu numerisana.