ANDRIJA MILOŠEVIĆ ZLATNI LANČIĆ OD BIŽUTERIJE - MOSTAR @Herceg Stjepan Kosača - Mostar

Klikom na željenu zonu/sektor nastavljate proces kupovine gdje vršite odabir mjesta.

Korak 2/4

Odabrali ste kupovinu karata za događaj ANDRIJA MILOŠEVIĆ ZLATNI LANČIĆ OD BIŽUTERIJE - MOSTAR u terminu 05.12.2018. u 20:00 .

Na lijevoj strani se nalaze pripradajuće zone za odabrani događaj. Klikom na željenu zonu/sektor nastavljate proces kupovine gdje vršite odabir mjesta ukoliko su mjesta za tu zonu numerisana.