USPAVANA LJEPOTICA - BALET NA LEDU @ZETRA - Juan A. Samaranch

Klikom na željenu zonu/sektor nastavljate proces kupovine gdje vršite odabir mjesta.

Korak 2/4

Odabrali ste kupovinu karata za događaj USPAVANA LJEPOTICA - BALET NA LEDU u terminu 03.12.2018. u 20:00 .

Na lijevoj strani se nalaze pripradajuće zone za odabrani događaj. Klikom na željenu zonu/sektor nastavljate proces kupovine gdje vršite odabir mjesta ukoliko su mjesta za tu zonu numerisana.